Beca per al perfeccionament i ampliació d’estudis artístics

Beca per al perfeccionament i
ampliació d’estudis artístics

La Fundació Privada Duran & Martí convoca anualment una beca per al perfeccionament i ampliació d’estudis artístics, preferiblement en les especialitats de música, arts plàstiques, arts audiovisuals, arts escèniques, fotografia, disseny i qualsevol altre tipus d’art de caire creatiu. Aquestes beques es destinen a estudis que exigeixin desplaçaments fora de les Terres de l’Ebre, amb un màxim de 6.000 €.

Aquesta documentació haurà de ser lliurada abans de les 24,00 hores del dia 24 de novembre de 2023.

6.000€
Dotació econòmica

Formulari de sol·licitud

  Currículum Vitae, amb indicació d’estudis realitzats, activitats professionals desenvolupades i experiències en matèries artístiques.
  Memòria explicativa dels estudis a realitzar.
  Certificat de residència, si s’escau
  BREU DESCRIPCIÓ DE LA BECA QUE SE SOL.LICITA
  1.- Especialitat artística per a la qual se sol·licita beca o ajuda.
  (Arts plàstiques, Música, Literatura, Arts escèniques, Fotografia, d’altres (especificar))
  2.- Nivell actual d’estudis
  3.- Breu descripció dels estudis per als quals se sol·licita la beca o de la investigació que es vol desenvolupar.
  4.- Centre per al qual se sol·licita la beca (en el seu cas, professor que el dirigirà):

  Abans d’acceptar, llegeix el consentiment per al tractament de dades personals

  Captcha: 81 + = 86

  Si voleu fer-nos alguna pregunta o suggeriment, contacteu amb nosaltres