Sol·licituts beques

Beca d’Investigació
Pepita Martí de Duran

La Fundació Privada Duran & Martí convoca anualment la beca Pepita Martí de Duran, dotada amb 3.000 €. Aquesta beca s’atorga a un projecte de recerca humanística o científica que estigui relacionat amb la ciutat de Tortosa i la seva regió històrica. Hi poden optar tots aquells estudiosos, doctors, llicenciats i graduats universitaris que, personalment o col·lectiva, presentin una proposta d’investigació d’acord amb les bases de la beca.

3.000€
Dotació econòmica

Beca per al perfeccionament i
ampliació d’estudis artístics

La Fundació Privada Duran & Martí convoca anualment una beca per al perfeccionament i ampliació d’estudis artístics, preferiblement en les especialitats de música, arts plàstiques, arts audiovisuals, arts escèniques, fotografia, disseny i qualsevol altre tipus d’art de caire creatiu. Aquestes beques es destinen a estudis que exigeixin desplaçaments fora de les Terres de l’Ebre, amb un màxim de 6.000 €.

6.000€
Dotació econòmica

Si voleu fer-nos alguna pregunta o suggeriment, contacteu amb nosaltres