Donant suport a la cultura i les arts des de 1994

30 anys de foment de la llengua, la cultura i la recerca

Fundació Privada Duran&Martí

La Fundació Privada Duran & Martí és una institució creada el 1994 dedicada al foment de la llengua i la cultura catalanes, que promou accions, fomenta la recerca i difon estudis en els camps de les humanitats i de les ciències. Dins d’aquests àmbits, convoca anualment dos beques: la beca Pepita Martí de Duran i la beca per al perfeccionament i ampliació d’estudis artístics. Hi poden optar totes les persones nascudes o residents dins l’àmbit de les Terres de l’Ebre i la seva zona d’influència.

Reproducir vídeo

Beca d’Investigació
Pepita Martí de Duran

La Fundació Privada Duran & Martí convoca anualment la beca Pepita Martí de Duran, dotada amb 3.000 €. Aquesta beca s’atorga a un projecte de recerca humanística o científica que estigui relacionat amb la ciutat de Tortosa i la seva regió històrica. Hi poden optar tots aquells estudiosos, doctors, llicenciats i graduats universitaris que, personalment o col·lectiva, presentin una proposta d’investigació d’acord amb les bases de la beca.

3.000€
Dotació econòmica

Beca per al perfeccionament i
ampliació d’estudis artístics

La Fundació Privada Duran & Martí convoca anualment una beca per al perfeccionament i ampliació d’estudis artístics, preferiblement en les especialitats de música, arts plàstiques, arts audiovisuals, arts escèniques, fotografia, disseny i qualsevol altre tipus d’art de caire creatiu. Aquestes beques es destinen a estudis que exigeixin desplaçaments fora de les Terres de l’Ebre, amb un màxim de 6.000 €.

6.000€
Dotació econòmica

Els nostres objectius

Foment de la llengua i la cultura catalanes

Suport a la cultura i les arts

Ajuts en formació, investigació i recerca

Difusió d’estudis en humanitats i ciències

Si voleu fer-nos alguna pregunta o suggeriment, contacteu amb nosaltres